Ifølge Norsk Kylling, som Hellesvik er tilknytt, bruker alle dei 142 bøndene dei samarbeider med, klimakalkulatoren. I løpet av 2025 skal alle bønder ha tatt i bruk landbrukets klimakalkulator.

Kilde: Nationen