Med fornybar energi og mer energieffektiv drift har Norsk Kylling redusert klimautslippene betydelig, samtidig som de har økt kyllingproduksjonen.

Kilde: Nationen