Klikk på bildet for å lese hele omtalen «Glimt fra NFL sin 140 års historie».  

27. juni er det 140 år siden Norsk Fjørfelag ble grunnlagt. Gjennom tidene har organisasjonen hatt en rekke ulike oppgaver. Vi tar en titt tilbake i historien.

Organisasjonen blir til

I 1880-årene hadde bankkasserer Julius Nielsen et hønsehold på 300 dyr like ved Kristianias bygrense. I forbindelse med en fjørfeutstilling i Kristiania i 1884 fikk han ideen om å etablere «Forening for Fjærkreavlens Fremme i Norge». Formålet var å skape et nettverk for fjørfeavlens venner, og i tillegg fremme avlen, siden det ble importert egg for et betydelig beløp hvert år.

Sammen med 23 andre fremstående menn sendte han den 20. juni 1884 ut en «innbydelse til dannelse av en forening for fjærkreavlens fremme i Norge». Invitasjonen gikk til «menn og kvinner fra land og by». Allerede uken etter, den 27. juni, ble foreningen stiftet, i den gamle teaterbygningen i Tivolihagen i Kristiania. Da var det 80 medlemmer som meldte seg inn. 74 stykker betalte årsavgift på 2 kroner, mens 6 stykker betalte en livsvarig kontingent på 20 kr.

Formålet til foreningen

På det konstituerende møtet ble det besluttet at foreningens formål skulle lyde: «Foreningen, der har sitt hovedsete i Christiania, har til Formaal at virke til Fjærkreavlens Opkomst i vort Land, samt til Erkjendelse af en rationel Fjærkreavls økonomiske Betydning.» Dette er ganske likt dagens formål, som er «å ivareta og arbeide for medlemmenes næringspolitiske, økonomiske og faglige interesser.»

Filmen om Norsk Fjørfelag

Finn frem kaffekoppen og hør kortversjonen av Norsk Fjørfelags 140-årige historie fortalt på 10 minutter.