Foto ballonger: Stock.adobe.com

27. juni 2024 fyller Norsk Fjørfelag 140 år. Nå ikler vi organisasjonen en ny logo som bedre viser alle fjørfeproduksjonene NFL representerer: egg, kylling, kalkun og and.

Hvorfor ny logo?

Alle trenger fornyelse iblant, også en 140-åring. Et jubileum var etter vårt syn en passende anledning til å bli en enda mer samlende organisasjon – også med tanke på vår logo.

«Hanen» i Norsk Fjørfelag sin gamle logo var mest representativ for slaktekylling og verperase. Den var dessuten ikke godt egnet for trykk og brodering på profileringstøy etc. med sin detaljrikdom. Vi mener at en fremtidig logo i langt større grad burde representere alle våre fjørfeproduksjoner: egg, kylling, kalkun og and.

Kjente grafiske elementer

I den grafiske profilen som ble utarbeidet for FJØRFEDAGENE i 2018 og FJØRFE i 2020 har vi valgt å få inn elementene ”fjør” og ”egg”. I ny logo for Norsk Fjørfelag har vi derfor videreført disse to kjente og allerede innarbeidede elementene.

FJØRFE også justert

For en enda mer helhetlig profil har vi også valgt å endre litt på FJØRFE. Nå er fjøren som dannet en «J» tidligere, endret til at egg med fjør danner en «Ø» på lik linje som i Norsk Fjørfelag sin nye logo.

Feiring til lav kostnad

Vi har samarbeidet med grafiker på vårt trykkeri, Merkur, og i stor grad selv bidratt i den grafiske utformingen. Kostnadene for «ny drakt» til Norsk Fjørfelag beløper seg derfor kun til ca. 20 000,-. Med små grep har vi fått en langt mer helhetlig og gjenkjennbar profil utad for både FJØRFEDAGENE, FJØRFE og Norsk Fjørfelag. Vår nye NFL-logo viser enda bedre at vi representerer alle de fire fjørfeproduksjonene. Vi håper også du synes dette var en fin måte å markere at NFL fyller 140 år.

Gratulerer til organisasjonen vår – en av Norges eldste landbruksorganisasjoner.

Trykk på bildet for større visning.