Under konferansen AquaNext i Stavanger ble det i dag annonsert nye samarbeid for bærekraftige fôrråvarer til norsk havbruk og landbruk.  Vi gleder oss til å skape konkrete resultater sammen med framoverlente industriaktører, sier Joakim Hauge, leder av Bellonas bio-program.

Biomar, Cargill, Skretting, Mowi, Polarfeed, Sjømat Norge og Bellona offentliggjør at de viderefører samarbeidsplattformen Råvareløftet for å bidra til oppfyllelse av målene i Samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr som er vedtatt av Stortinget. Samtidig lanseres «Blå-grønt fôr-forum». Her vil Norsk Kylling, Fiskå Mølle og Nortura som sentrale aktører fra norsk landbruk jobbe sammen med partnerne i Råvareløftet for å gi anbefalinger og felles forslag til tiltak overfor Samfunnsoppdraget.

Kilde: Bellona