Norsk Kylling fortviler over at ansatte i Mattilsynet ikke får dispensasjon fra streiken. All slakt av kylling stanser opp, og tusenvis av dyr blir avlivet.

 

Kilde: Nationen