I 2018 la Norsk Kylling om til en mer saktevoksende rase. Selskapet satser på at 2024 blir første år etter overgangen med lønnsomhet.

Kilde: E24