Staten foreslår grep etter eggmangel. Det skaper fortvilelse i kjøttindustrien.

Kilde: E24