Høyre, Venstre og FrP vil fjerne markedsreguleringen på egg, og i stedet ha kontraktsproduksjon.

 

Kilde: Bondebladet