Til tross for enkelte påvisninger hos rovfugl har det i vinter og tidlig vår vært få tilfeller av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos villfugl i Norge. Overvåkingen fra 2024 viser så langt en lavere forekomst av fugleinfluensa hos villfugl sammenlignet med tidligere år. Norge må likevel være forberedt på smitteøkning fremover.

 

Kilde: Veterinærinstituttet