– Veterinærinstituttet anbefaler alle relevante aktører å være beredskapsmessig forberedt på større utbrudd.

 

Kilde: iHarstad