Prinsippskisse tredelt smittesluse. Illustrasjon: Animalia.

Prinsippskisse tredelt smittesluse. Illustrasjon: Animalia.

Beskytt deg selv og andre

Bruk denne ukens utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland som en ekstra påminnelse om betydningen av godt smittevern på egen gård.

Søndag kveld kom det melding om at det var påvist høypatogen fugleinfluensa i en rugeeggbesetning i Rogaland. Dyrene ble slaktet på mandag. Det ligger et annet fjørfehus til på gården, noen hundre meter unna. Besetningen i dette huset ble slaktet noen dager senere. Torsdag kveld kom det beskjed om at det ikke var funnet smitte i det siste huset.

Alle berørte gårdsbruk følges opp tett av Mattilsynet, varemottakerne og andre aktører, og dialogen mellom partene oppleves som god.

Søndag kveld kom det melding om at det var påvist høypatogen fugleinfluensa i en rugeeggbesetning i Rogaland.

Prosessen fremover

For å forebygge videre spredning, opprettes det alltid soner rundt driftsenheten med utbrudd

  • Vernesone – 3 km rundt utbruddet
  • Overvåkingssone – 10 km rundt utbruddet

Mattilsynet skal inspirere alle besetningene i vernesonen og et utvalg av besetningene i overvåkningssonen de neste par ukene. De planlegger å være ferdig i uke 10. Hvis arbeidet går etter planen og det ikke dukker opp nye tilfeller, vil vernesonen stå til 15. mars og deretter inkluderes i overvåkningssonen. Overvåkningssonen skal stå 7 dager til, til fredag 22. mars. Da vil forskriften tidligst kunne oppheves. Det er en rekke forbud og begrensinger i sonene, både for fjørfehold og annen landbruksproduksjon.

Mattilsynet skal inspirere alle besetningene i vernesonen og et utvalg av besetningene i overvåkningssonen de neste par ukene.

Smittebeskyttelse er ekstra viktig nå!

Det er økt smittepress fra både fugleinfluensa og Newcastle disease og det vil fortsette i overskuelig fremtid. For å unngå at det kommer smitte inn i din egen produksjon, kan det være lurt å gjøre en ekstra risikovurdering av relevante aspekter ved driften. En ting er påkjenningen ved å få smitte på gården og måtte sanere flokken. Men dersom det ligger andre fjørfehold nærmere enn 10 km, vil de også bli kraftig berørt av et utbrudd hos deg.

For å unngå at det kommer smitte inn i din egen produksjon, kan det være lurt å gjøre en ekstra risikovurdering av relevante aspekter ved driften.

For tips til tiltaksplan og råd om håndtering, kan du ta utgangspunkt i punktene på nettsiden til Mattilsynet. Driftsmessige konsekvenser ved å bli berørt av et utbrudd og havne innenfor en av de to sikkerhetssonene, finnes også på Mattilsynet sine sider.