Foto: stock.adobe.com

Genteknologi i en bærekraftig fremtid

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Genteknologiutvalget utarbeidet en offentlig utredning, en såkalt NOU, om genteknologi. For å kunne sende høringsinnspill til denne, har NFL utarbeidet et holdningsdokument om genteknologi.

De siste 30 årene har det skjedd en enorm utvikling innen genteknologi. Samtidig har den norske genteknologiloven stått så og si urørt. I 2020 ble derfor Genteknologiutvalget oppnevnt. Dette ekspertutvalget fikk i mandat å utrede spørsmål og komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer (GMO). I juni 2023 leverte de rapporten “Genteknologi i en bærekraftig fremtid” til Klima- og miljødepartementet. For å kunne sende høringsinnspill til denne, har NFL utarbeidet et holdningsdokument om genteknologi.

De siste 30 årene har det skjedd en enorm utvikling innen genteknologi. Samtidig har den norske genteknologiloven stått så og si urørt.

Positiv til genredigering, men ikke GMO

Norsk Fjørfelag mener at forskjellen mellom tradisjonell genmodifisering (GMO) og moderne genredigering er så stor at de bør behandles som og omtales som to forskjellige teknologier. Vi ønsker ikke at norsk fjørfenæring skal benytte raser eller hybrider som er avlet frem ved hjelp av GMO. Derimot mener vi at endringer i genmateriale hvor det ikke er tilført gener fra andre arter, og hvor endringene kunne blitt skapt ved tradisjonelle avlsmetoder, ikke bør anses som GMO. Genredigering kan bli en effektiv og presis måte å avle frem ønskede eller avle vekk uønskede egenskaper i hybridene som brukes i næringa.
Norsk Fjørfelag mener at forskjellen mellom tradisjonell genmodifisering (GMO) og moderne genredigering er så stor at de bør behandles som og omtales som to forskjellige teknologier.
Norsk fjørfeavl ble lagt ned på midten av 1990-tallet. Siden den gang har norsk fjørfeproduksjon vært avhengige av å importere alt avlsmateriale til kommersiell produksjon. Dermed er norsk fjørfenæring er helt avhengig av at norsk genteknologiregelverk er i overenstemmelse med internasjonalt regelverk.
Norsk fjørfenæring er helt avhengig av at norsk genteknologiregelverk er i overenstemmelse med internasjonalt regelverk.

Hovedbudskap

  • På generelt grunnlag er Norsk Fjørfelag positive til at genredigering skal kunne tas i bruk i avlsarbeidet på fjørfe, der det er hensiktsmessig.
  • Det er avgjørende for eksistensen og konkurransekraften til norsk fjørfeproduksjon at Norge kan fortsette å importere utenlandsk fjørfeavlsmateriale som i dag, også dersom presisjonsavl er anvendt i rasene/hybridene.
  • En viktig forutsetning er at avlsprosessen og bruken av eventuelle presisjonsavlede fjørfe skjer på̊ en etisk forsvarlig måte uten negative helse- og miljømessige påvirkninger.

Du finner mer informasjon her