Nortura vurderer å dele selskapet i et råvareselskap og et aksjeselskap retta mot kundene. Det er en god idé , mener styreleder Erling Gresseth i Tyr.