Norsk Fjørfelag understreker at fjørfebøndene ikke må sitte igjen med regninga for de ekstrakostnader kyllingomleggingen måtte føre med seg.

 

Kilde: Bondebladet