Å vedta et forbud mot kjøtt uten å lage en helhetlig plan for hvordan kvaliteten på kostholdet i barnehagen skal ivaretas, vitner om liten forståelse for barns ernæringsmessige behov, mener ernæringsbiologen.

Kilde: Nationen