Fugleinfluensa har fått fotfeste i Norge og hele Europa, og har hatt store konsekvenser både for dyr og mennesker. Situasjonen krever beredskap året rundt og et stort apparat er i sving for å forebygge fremtidige utbrudd.

Kilde: Veterinærinstituttet