Ungefär 340 000 höns måste avlivas på CA Cedergren efter att salmonellasmitta åter konstaterats i två stall på gården. Företaget har nu tvingats avliva över en halv miljon värphöns till följd av salmonellautbrott.

Kilde: barometern.se (krever innlogging).