Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) om – Hvordan vil statsråden sikre en effektiv bekjempelse av spredning av fugleinfluensa i hele Norge?

Kilde: regjeringen.no