Undersøkelser har avdekket at det i perioden 22. juni til 14. juli 2023 har vært produsert kraftfôr til fjørfe og svin, med et forhøyet nivå av selen. Felleskjøpet Agri arbeider nå med å tilbakekalle kraftfôr.

Kilde: Felleskjøpet