Helt nord i landet skal det være plukket nesten 5000 døde fugler, som følge av fugleinfluensa. Nå gjøres flere tiltak for å minske spredningen.

Kilde: NRK