Trøndelag Bondelag krever at regjeringens uttalte målsetting om strengere regulering av dagligvarekjedenes makt og rolle i matmarkedet må effektueres nå! Dette er avgjørende for å oppfylle Stortingets landbrukspolitiske målsettinger om økt selvforsyning fra et landbruk i hele landet.

Kilde: Trønder-Avisa