Trass superprofitt i industrileddet blir truleg ikkje prisen for bøndene særleg høgare, ifølgje talsperson, som gler seg over balanse i marknaden igjen.

Kilde: Nationen