Nortura velger å satse på kyllingproduksjon andre steder enn Trøndelag. Nå frykter bøndene for egen næring.

Kilde: NRK