Norsk fjørfelag reagerer meget sterk på Sandra Borch sin avvisning av produksjonsregulering i eggsektoren på årsmøtet i Bondelaget i dag. – At Sandra sier hun er skeptisk til produksjonsregulering, viser at hun ikke har skjønt hvor viktig dette grepet er for å fortsatt ha eggproduksjon i distriktet. Vil hun være landbruksministeren som huskes for at egg ble kontraktproduksjon? spør lederen i Norsk Fjørfelag Trude Hegle i en pressemelding.

Kilde: Landbruk24 / pressemelding fra Norsk Fjørfelag