Landbruksminister Sandra Borch er skeptisk til å gjøre produksjonsreguleringer innenfor husdyrproduksjonene. Det er dårlig nytt for eggsektoren, mener Norsk Fjørfelag.

Kilde: Nationen