Selv om det i fjor ble gjort tiltak for å få ned overproduksjon av egg i Norge, er det fortsatt bønder som vil starte opp. Nå ber næringen om at landbruksministeren innfører tiltak.

Kilde: Nationen