I 2022 ble flere infisert av mat, vann og dyr i Norge, etter en nedgang under pandemien. Flest tilfeller var det av campylobacteriose. Den gir diaré og magesmerter. De fleste ble smittet utenlands.

Kilde: Forskning.no