Folkehelseinstituttet har gjort en vurdering av smitterisiko for mennesker med høypatogen fugleinfluensa A (H5Nx) 2.3.4.4b i Norge.