Fra og med i morgen kan man importere egg uten toll. Landbruksdirektoratet har i dag satt tollsatsen til 0 fra og med 6. juni til 26 juni. Årsaken er høye eggpriser i Sverige og resten av EU.

Kilde: Landbruk24