Høypatogen fugleinfluensa har i vår forårsaket massedød blant måkefugl i en rekke europeiske land. Nå forårsaker fugleinfluensavirus høy dødelighet blant krykkjer i Nord-Norge. Krykkje er en rødlistet måkeart som allerede er sterkt truet.

Kilde: Veterinærinstituttet