Mattilsynets årsrapport viste en økning i andelen uvarslede tilsyn for flere næringer, men ikke for fjørfe.

Kilde: Nationen