Prisauken Nortura har vedtatt på fleire kjøttslag er mager neste halvår. På enkelte dyreslag står prisen stille, men manko på egg i EU gir prisauke.

Kilde: Nationen