En besetning på 30 000 høns på den danske øya Als på østkysten av Jylland ble avlivet i april på grunn av et utbrudd av den fugleinfluensaen H5N1. Dette var det fjerde utbruddet av den ekstremt smittsomme sykdommen i Danmark. Virussykdommen rammer sjeldent mennesker, men er smertefull og ofte dødelig for fjørfe. Det er også sett tilfeller av fugleinfluensa i rev, mink og kattedyr.

Kilde: Norsk Landbruk