Salet av kjøtt frå storfe og svin går meir ned i år enn tidlegare venta, ifølgje ny prognose frå Nortura. Eggsalet går vidare opp medan sauetalet går ned.

Kilde: Nationen