Norsk Fjørfelag (NFL) peker på flere utfordringer ved årets jordbruksoppgjør. En av tingene de etterlyser er bedre markedsregulering på egg.

Kilde: Nationen