Kyllingbønder kan ende opp med millioninntekt med jordbrukets krav. Bønder med dyr som spiser mest kraftfôr, tjener langt mer enn bønder med dyr som spiser gras.

Kilde: Nationen