Torsdag 27. april overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet. Dyrehelserapporten 2022 viser at det står bra til med helsen hos norske dyr. Likevel var det i 2022 utbrudd av flere sykdommer man trodde vi hadde blitt kvitt i Norge. Opptak fra lanseringen er lagt inn i denne saken.

Kilde: Veterinærinstituttet