Odd Daling (22) skal ved årsskiftet ta over hjemgården. Innen da håper far Johan Kristian at både økonomien og velferdsordningene til bøndene har blitt bedre. Årets jordbruksoppgjør kan bli et viktig skritt på veien dit, om Bondelaget vinner gjennom med sine krav.