– Ein har hevda at dette ikkje har vore eit personangrep, men heilskapen i dette opplevast iallfall som skikkeleg dritpakke med ei agenda eg ikkje kjenner. Difor betyr tilliten årsmøte har vist meg veldig mykje.

Kilde: Nationen