NFL søker ny daglig leder:

Margrethe Brantsæter. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø

Daglig leder, Margrethe Brantsæter, slutter i Norsk Fjørfelag til høsten. Fra 1. august starter hun som generalsekretær i Veterinærforeningen. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø

– En stilling som varmt anbefales!

Tekst og foto: Karianne Fuglerud Ingerø, NFL. (Stillingsutlysningen finner du HER!)

Det kommer ikke som noen overraskelse at vår daglige leder Margrethe Brantsæter etter 5,5 år i lederstolen har søkt seg til nye utfordringer. Det er allikevel med tungt hjerte vi går forskjellige veier til høsten, både for henne selv og oss som har samarbeidet med henne. Vi har tatt en prat med Margrethe om hvordan tiden har vært i Norsk Fjørfelag, hvilke erfaringer hun har gjort seg og hvorfor hun anbefaler en arvtaker å ta over lederstolen – når hun fra august går inn i rollen som generalsekretær i Veterinærforeningen.

– Hva er bakgrunnen for at du nå søker deg til nye utfordringer?

– Det har ikke vært lett å innse at tiden er moden for å «bytte beite». Jobben i NFL er virkelig meningsfull, har mye fart og spenning og det har ikke vært én dag som har vært kjedelig. Jeg har hatt 5,5 helt fantastiske år i NFL. Dette er en jobb som virkelig kan anbefales!

– Helt siden jeg var veterinærstudent har jeg sett på Veterinærforeningen som en aktuell arbeidsgiver på sikt. Når muligheten til å bli generalsekretær dukket opp i vinter, måtte jeg bare søke. Det er med stor ærefrykt jeg nå tar på meg den oppgaven fra 1. august.

– Hvordan har læringskurven din vært i NFL, fra nyutdannet og frem til i dag?

– Da jeg begynte i NFL, kom jeg rett fra en doktorgrad på Veterinærhøgskolen. Som ung og nyutdannet føltes det likevel trygt å ta på seg ukjente oppgaver og gå inn i lederrollen. Dette fordi jeg allerede i intervjuprosessen fikk forståelse for at det var kombinasjonen av de ansatte og styret som skulle inneha den nødvendige kompetansen, samlet. «Ingen skal kunne alt, men til sammen har vi det som skal til for å gjøre en god jobb for NFLs medlemmer», var mantraet i organisasjonen. Det var betryggende for meg.

– Det meste var nytt for meg da jeg startet i NFL. Som eksempel hadde jeg den gang ingen erfaring med media eller politisk påvirkningsarbeid. Jeg har med tiden lært å stå stødig i krevende og komplekse problemstillinger, hvor medlemmer kan ha ulike forventinger og krav. Jeg har lært så mye i samtalene med hver og én av dere. Takk til alle som har tatt dere tid til å forklare og rettlede meg underveis. Jeg har hatt en bratt, men utrolig interessant og utviklende læringskurve i årene i NFL!

– Jeg har stor respekt for den jobben som var lagt ned i organisasjonen før meg, både av ansatte og tillitsvalgte. I min periode har vi fortsatt med å bygge stein-på-stein. Jeg håper medlemmene opplever at NFL stadig styrker sin posisjon som faktabasert talerør for fjørfebonden. Målrettet jobbing over flere år gir resultater. På tross av begrensede ressurser er NFL utrolig slagkraftig!

– Hva har vært de største utfordringene i NFL?

– NFL er en organisasjon som favner bredt og som ønsker å gjøre en best mulig jobb for alle medlemmer. Det har til enhver tid vært så mye vi har ønsket å gjøre, men som ikke har vært mulig å utføre med kun 2,5 årsverk og et styret som jobber «på dugnad».

– Når det er sagt, så er kollegaene og de tillitsvalgte i NFL renspikka kvalitet! Mer fremoverlent og service-innstilt gjeng, med stor arbeidskapasitet, skal du lete lenge etter. Nå har heldigvis NFL fått på plass en nyopprettet stilling, og Vilde startet hos oss i juni. Nå legges det forhåpentligvis til rette for en litt mindre hektisk hverdag, og det er det behov for. Med en utvidelse av administrasjonen håper NFL å være enda bedre rustet i årene som kommer, noe som er viktig for å ikke slite for mye på en liten administrasjon.

– Hva kommer du til å savne mest fra NFL?

– Det er lett: alle de fantastiske menneskene jeg har fått bli kjent med og møtt på min vei. Kollegaene, styret, lokallagslederne, samarbeidspartnere i næringen og selvsagt fjørfebønder og fjørfenæringen. Alle dere kommer fortsatt til å ha en stor plass i hjertet mitt. Det er mulig jeg kommer til å trøstespise veldig mange egg og fjørfeprodukter fremover, for det har ikke vært en lett beslutning å «skilles» fra dere.

– Jeg kommer også til å savne den korte veien fra ord til handling. Jeg har opplevd flere ganger at en ny idé fra et medlem, et styremedlem eller administrasjonen har blitt gjennomført i løpet av kort tid. Det er motiverende å jobbe sånn.

–Vi har hatt som mantra «sammen er vi sterkere», og det opplever jeg virkelig er sant i NFL-sammenheng.

– Hva er ditt beste minne fra NFL om du kun får trekke frem ett?

– Da må det bli FJØRFEDAGENE som ble opprettet som konsept rett før jeg begynte i NFL. NFLs årlige konferanse er virkelig med å sette NFL og fjørfebonden på agendaen politisk.

– FJØRFEDAGENE har blitt et naturlig møtepunkt for alle som er en del av fjørfenæringen, og det er vi i NFL veldig stolte av. På FJØRFEDAGENE deltar mange av NFLs medlemmer, samarbeidspartnere og beslutningstakere. Det å samles under samme tak har vært helt fantastisk!

– Min nye sjef har allerede gitt klar beskjed om at vi skal delta på FJØRFEDAGENE 2024, så da håper jeg å treffe flest mulige av dere i Stavanger 7.-8. mars!

– Hva vil du si til de som vurderer å søke på stillingen som daglig leder?

– Da er min respons: GJØR DET! Det finnes ikke mange slike jobber i landbruket. NFL er et fantastisk springbrett – nesten uansett hva du ønsker å gjøre senere i karrieren.

– NFL har gitt meg et stort nettverk både i landbruket og næringspolitisk. «Direktelinje til toppene» i landbruket og politikere er ganske unikt for denne stillingen. NFL er en faktabasert og troverdig aktør som det lyttes til.

– Noe av det jeg har likt best har vært å være en brobygger mellom mennesker som kanskje ellers ikke ville benyttet anledningen til å snakke sammen eller utveksle erfaringer. Å få skape møteplasser mellom bønder, politikere og ansatte i fjørfenæringen har jeg opplevd som svært givende.

– Som daglig leder i NFL får du mange muligheter til å utgjøre en forskjell, både for enkeltmennesker og for fjørfebøndene som yrkesgruppe. Den som tar over roret i NFL kommer til å få en arbeidsplass med spennende og utviklende arbeidsoppgaver som jeg varmt anbefaler!

Stillingsutlysningen finner du her: Sentral næringspolitisk stilling i landbruket