Nortura-styreleiaren forsvarar oppkjøp av landets største verpehøne-leverandør etter kritikk. Tillitsvalde avventar etter møte om habilitetsstrid.

Kilde: Nationen