Nortura-bønder mener Tone Steinslands ulike roller tilsier at hun ikke bør gjenvelges som konsernstyremedlem. Bønder oppfordrer også til ny eksterngranskning av Nortura-oppkjøp.