Ei rekke Nortura-bønder reiser i eit brev til kontrollkomiteen tvil om interessekonfliktar rundt eitt av styremedlemene i samvirket etter omstridt oppkjøp.

Kilde: Nationen