I sosiale medier går egg for å være en luksusvare utenfor Norges grenser. Så hvordan klarer dyre Norge å ha blant Europas billigste egg?

Kilde: NRK