Regjeringen vil be om en tilpasning til EU-forordning om holdbarhetsmerking av egg i Norge. Lederen i Nei til EU er ikke fornøyd.

Kilde: Nationen