Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og landbruks- og matminister Sandra Borch vil be om en tilpasningstekst til forordningen om holdbarhetsmerking.

Kilde: Bondebladet