En ny rapport om overvåkning av bakterien Campylobacter spp. i slaktekylling for 2022 viser en svak nedgang i antall flokker som ble testet positivt, sammenlignet med tidligere år. Totalt ble det tatt prøver fra 2189 flokker fra 515 gårder.

Kilde: Veterinærinstituttet