Rasmus Hansson (MDG): Vil mat- og landbruksministeren kjempe for at Norge får forsette vår praksis med 35 dagers holdbarhet på egg, og ikke måtte underlegge oss EU sitt regelverk om 28 dager?

Kilde: Stortinget.no