Fjørfeproduksjon og brødbaking krever mye energi. Nå håper Einar og Eva Solerød (34) å kutte strømkostnadene ved gårdsdriften sin.

Kilde: Nationen